TBB – Data Management and BI Training

ANA TEMA: Veri Yönetimi & İş Zekası Eğitimi
TARİH: 09-10 Mayıs 2017
YER: Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi  | Şişli-İstanbul

Kurucu ortaklarımızdan philogica Genel Müdürü, Levent Cebeci, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi‘nde, Veri Yönetimi & İş Zekası konulu iki günlük eğitim vermiştir. 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde farklı kurumlardan yirmi bankacı ve finans uzmanının katılımına ile gerçekleşen eğitime dair birkaç kare fotoğraf aşağıdadır.

2010 yılında bu yana süregelen ve artık gelenekselleşen bu eğitim serisinin, hayata geçirilmesine vesile olduğu için TBB Eğitim Direktörü Ceyhan Akçalı ve ekibine teşekkür ediyoruz.